Fietszegening

Vrijdag 18 oktober 2019

B-Run...fietszegening - bronmomentZaterdag 24 april 010 werd in onze gemeenschap een dag van herinnering, vooruitzien, veiligheid en sportiviteit.
Met de Brun willen we de vele verkeersslachtoffers gedenken.
Zij roepen ons op om blijvend werk te maken van verkeersveiligheid.
Zo willen we kijken naar morgen en hopen op een samenleven waar sportiviteit troef is, waar de veiligheid in het verkeer en in de menselijke relaties alle kansen krijgt...

Daarom willen we deze dag starten met een 'Bronmoment' in de Sint-Elooiskerk.
Dit moment van samen vieren en bezinnen vangt aan om 8.30 uur.
We willen stil vallen bij de bron waaruit wij leven, bij de Bron die onze levenskracht wil zijn.
Biddend en bezinnend mogen we ons gedragen weten, willen we onze geliefden gedenken en herdenken, wetend dat zij in ons hart verder leven...

Voor dit bronmoment (om 8 uur) en aansluitend bij het bronmoment worden buiten voor de kerk de fietsen gezegend.
Deze zegen wil vooral een zegen zijn voor de vele fietsers opdat zij veilig en sportief onderweg gaan, opdat zij een behouden aankomst mogen kennen.
Een zegen, om onderweg ook voor elkaar een zegen te zijn.
Graag nodigen we u allen uit om even - bij hetbegin van een mooie dag - samen te verwijlen bij de Bron...Johan Loones