Veiligheid

Vrijdag 18 oktober 2019

B-Run...

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid is een belangrijk maatschappelijk thema. Het grote aantal slachtoffers in het wegverkeer (doden en gewonden) is altijd te veel.

Drie factoren bepalen de verkeersveiligheid:
De weggebruiker, d.w.z. fietsers, voetganger, de bestuurder en eventueel de inzittenden van een voertuig.

Het bevorderen van de verkeersveiligheid kan op een aantal manieren:
Actieve veiligheid, d.w.z. alle maatregelen op een rond een voertuig om de kans op een ongeval te beperken.
Passieve veiligheid, alle maatregelen om de gevolgen van een ongeval te beperken.
Handhaving van verkeersregels.
Publieksvoorlichting en educatie.

Wij ijveren sinds het ongeval voor een veiliger en beter verkeer voor onze kinderen maar ook voor iedere zwakke weggebruiker die in het verkeer komt. Wij werken mee aan dit project omdat we niet willen dat er mensen op die zware weg moeten door't leven gaan gelijk wij nu moeten. Dit evenement draagt ons hart toe voor Brecht , Rune en de andere kinderen die zo gemist worden. Als gezin samen meedoen aan de B-run is het teken dat je voor je eigen kinderen een veiliger verkeer wilt! Net zoals wij het willen voor iedereen !